Ta del av tidigare undervisning från nordupplandskyrkan

PREDIKNINGAR FRÅN 2021

PREDIKAN: GEMENSKAP OCH NATTVARD
"Gemenskap och nattvard" är del 2 av 4 i predikoserien "Ett gott nytt år".

Predikan av Oscar Svensson
2021-01-17

PREDIKAN: ATT SITTA VID JESU FÖTTER
"Att sitta vid Jesu fötter" är del 1 av 4 i predikoserien "Ett gott nytt år".

Predikan av Elias Fredricson
2021-01-10

PREDIKAN: ETT NÅDENS ÅR FRÅN HERREN
Oscar Svensson delar en undervisning över temat "Ett nådens år från Herren.

Predikan av Oscar Svensson
2021-01-03

PREDIKNINGAR FRÅN 2020

PREDIKAN: ORDET BLEV KÖTT
Albin Bohlin delar en undervisning över temat "Ordet blev kött".

Predikan av Albin Bohlin
2020-12-27

FJÄRDE ADVENT: EN UNG KVINNA MED EN  STOR TRO
Oscar Svensson delar en undervisning fjärde söndagen i advent över temat "En ung kvinna med en stor tro".

Predikan av Oscar Svensson
2020-12-20

TREDJE ADVENT: BERED EN VÄG FÖR HERREN

Elias Fredricson delar en undervisning tredje söndagen i advent över temat "Bered en väg för Herren".

Predikan av Elias Fredricson
2020-12-13

ANDRA ADVENT: GUDS RIKE KOMMER

Oscar Svensson delar en undervisning andra söndagen i advent över temat "Guds rike kommer".

Predikan av Oscar Svensson
2020-12-06

FÖRSTA ADVENT: HERRENS ANKOMST

Albin Bohlin håller ett bibelstudium första söndagen i advent över temat "Herrens ankomst".

Predikan av Albin Bohlin
2020-11-29

SÖK FÖRST GUDS RIKE

Jesus kallar oss att söka Guds Rike, men hur kan detta bli en vardaglig praktik i våra liv? Jonas Päivärinta ger en kort apell om ämnet inför det nya året 2020.

Predikan av Jonas Päivärinta
2020-01-06

PREDIKNINGAR FRÅN 2019

GUD FRÅGAR EFTER DIG!

Du har ett kall över ditt liv. I den här predikan tar vi hjälp av Moses för att se hur Gud vill kanalisera sitt goda genom våra liv till hjälp för andra och till Guds ära!

Predikan av Jonas Päivärinta
2019-04-14

TILLSAMMANS!

Livet är tänkt att levas med mål och syfte, tillsammans med andra och med Gud! 

Predikan av Jonas Päivärinta
2019-04-07

SVAG MEN STARK

Att vara svag och stark på samma gång kan kännas motsägelsedfullt men det är en realitet vi lever i. I oss själva är vi svaga, men genom Guds nåd blir vi starka.

Predikan av David Billström
2019-02-17

EN TID AV FASTA OCH BÖN: VARFÖR FASTA?

Vi är i en tid av fasta och bön i församlingen och därför vill vi ge dig några tankar om fastans och bönens betydelse.

Predikan av Micael Lahtinen
2019-01-29

EN TID AV FASTA OCH BÖN: ESTER

Vi är i en tid av fasta och bön i församlingen och därför vill vi ge dig några tankar om fastans och bönens betydelse.

Predikan av Kristin Lahtinen
2019-01-22

DEN SOM VÄNTAR PÅ NÅGOT GOTT VÄNTAR ALDRIG FÖR LÄNGE

Det Gud har lovat kommer Han att fullborda i våra liv. Därför behöver vi akta oss för att ta saker i egna händer och istället behöver vi hitta vår styrka i Hans löften.

Predikan av Jonas Päivärinta
2019-01-13

JESUS FÖDDES SÅ ATT VI KAN FÖDAS PÅ NYTT

Jesus föddes fysiskt till jorden genom jungfrufödelsen för att vi ska få möjligheten att födas på nytt andligen in i Guds familj. Detta är ett övernaturligt ingripande av Gud som vi får erfara när vi omvänder oss och sätter vår tro på Jesus.

Predikan av Jonas Päivärinta
2018-12-09

BARA EN SAK BEHÖVS (DEL 3/3)
Det fördolda livet; Stäng dörren om dig

Gud är ute efter en relation till sina barn, inte människor som utövar religiösa handlingar. Religion utövas oftast utåt så att andra människor kan se hur duktiga vi är, men relationen med Gud ska i första hand prakitseras i det fördolda.

Predikan av Jonas Päivärinta
2018-11-25

BARA EN SAK BEHÖVS (DEL 2/3)
En nära relation med Herren - Tillbedjan

Tillbedjan är ilagd i alla människor. Vi står inte i valet att tillbe eller inte. Frågan är bara "Vad får din tillbedjan?"  eller "Vem får din lovsång?"

Predikan av Micael Lahtinen
2018-11-18

BARA EN SAK BEHÖVS (DEL 1/3)
Att sitta vid Jesu fötter

Känner du överväldigad av livet? Då finns det bara en sak som behövs då, att sätta sig vid Jesu fötter och bli påfylld med ny styrka.

Predikan av Jonas Päivärinta
2018-11-11

VIDEOS

Varför slutar vissa
att brinna för Jesus?

Micael Lahtinen

Allt vad Jesus rör
vid förändras

Jonas Päivärinta

Själens trygga
ankare

Jonas Päivärinta

Är allt som sker
Guds vilja?

Micael Lahtinen

Vad är egentligen
frälsning?

Micael Lahtinen

Klä dig rätt i
Guds rustning

Jonas Päivärinta